2. CETURKŠŅA ZIEDOJUMS – BĒRNIEM!

Otrā ceturkšņa 1% no enivo apgrozījuma tika ziedots trīs organizācijām par kopējo summu 2065,12 EUR!

Ar gandarījumu ziņojam, ka otrā ceturkšņa 1% no enivo apgrozījuma tika ziedots trīs organizācijām par kopējo summu 2065,12 EUR! No šīs summas 265,12 EUR tika ziedoti Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijai, kas izmantoto summu izlietoja drukas darbiem. 1000 EUR tika ziedoti ģimeņu vasaras nometnei «Taureņu vasaras 2017», kurā piedalījās bērni un jaunieši ar dažāda rakstura veselības problēmām. Savukārt 800 EUR tika ziedoti Centra Dardedze «Džimbas drošības programmai», kur bērni interesantā un aizraujošā veidā apgūst personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem.
Pateicamies gan klientiem, kas šajā laikā veikuši maksājumus, gan arī kolēģiem par izrādīto sirsnību un pašaizliedzīgo darbu!