3. CETURKŠŅA 1. ZIEDOJUMS – ĢIMENĒM!

Ar gandarījumu ziņojam, ka daļa no trešā ceturkšņa 1% enivo apgrozījuma – 360 EUR – tika ziedots biedrībai «Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem».

Biedrība ziedotos līdzekļus novirzīja skrejlapu drukai, lai vairotu sabiedrības informētību par kustību «barenusvetdiena.lv».

Pateicamies gan klientiem, kas šajā laikā veikuši maksājumus, gan arī kolēģiem par izrādīto sirsnību un pašaizliedzīgo darbu!