3. CETURKŠŅA ZIEDOJUMS – SENIORIEM!

Trešā ceturkšņa 1% no enivo apgrozījuma ziedots Jelgavas invalīdu biedrībai!

Ar gandarījumu ziņojam, ka trešā ceturkšņa 1% no enivo apgrozījuma – 2230 EUR – tika ziedots Jelgavas invalīdu biedrībai! Ziedojums primāri tiek lietots, iegādājoties ēdienu un pirmās nepieciešamības preces.
Pateicamies gan klientiem, kas šajā laikā veikuši maksājumus, gan arī kolēģiem par izrādīto sirsnību un pašaizliedzīgo darbu!