Hromets poligrāfija vērtības VIDEO

Uzņēmuma “Māmiņu un omīšu” dienā Hromets poligrāfijas vērtības attainojām smilšu kino!

2014. gada pavasarī uzņēmuma “Māmiņu un omīšu” dienā Hromets poligrāfijas vērtības radoši attēloja smilšu priekšnesumā Zane Prāmniece.

Hromets poligrāfijas vērtības:

  • ģimene, cieņa pret indivīdu un dzīvību;
  • mīlestība un draudzība, savstarpējā uzticība un atbalsts;
  • godīgums, taisnīgums un augsti ētikas standarti.