enivo vērtības VIDEO

Uzņēmuma “Māmiņu un omīšu” dienā enivo vērtības attainojām smilšu kino!

2014. gada pavasarī uzņēmuma “Māmiņu un omīšu” dienā enivo vērtības radoši attēloja smilšu priekšnesumā Zane Prāmniece.

enivo vērtības:

  • ģimene, cieņa pret indivīdu un dzīvību;
  • mīlestība un draudzība, savstarpējā uzticība un atbalsts;
  • godīgums, taisnīgums un augsti ētikas standarti.