Mēneša dizains Oktobris

Par oktobra labāko dizainu esam atzinuši grāmatu «Jaunpils teikas», kurai veidojām gan tehnisko maketu, gan dizainu.

Grāmatā ir lasāmas teikas un nostāsti par vēstures notikumiem bagāto Jaunpili, kas ir godā turēta Jaunpils novada vērtība, un pilsētas iedzīvotāji ar to ļoti lepojas. Teikās atspoguļojas ļaužu dzīves gudrība, mīlestība, piedzīvojumi, kuri mijas ar dažādiem likteņstāstiem – visas šīs īpašības arī bija noteicošās grāmatas tehniskā un mākslinieciskā dizaina izpildījumam, kuru realizējām ar iedvesmu un mīlestību.