PATEICĪBAS VĒSTULE

Esam gandarīti saņemt pateicības vēstuli no VID par godīgi nomaksātiem nodokļiem un redzēt, ka viena no mūsu pamatvērtībām – godīgums – tiek novērtēta ne vien vārdos, bet arī darbos.

Tas ir patiess spēka avots, ka mūs novērtē ne tikai klienti un sadarbības partneri, bet arī valsts līmenī!

Esam motivēti turpināt godīgu darbu un arvien realizēt savas vērtības ar redzamiem rezultātiem!