Sociālā misija 2015

1% no enivo apgrozījuma ziedosim ģimeņu atbalstam!

Mūsu vērtības ir Ģimene, Mīlestība un draudzība, Godīgums. Lai mūsu vērtības apliecinātu darbos, 2015. gadā esam izvirzījuši mērķi – 1% no «enivo» apgrozījuma ziedot ģimeņu atbalstam. Mīlestībā atbalstīsim trūcīgās ģimenes un ģimenes, kuras ir nonākušas krīzes situācijā.

Paldies arī jums, dārgie klienti! Veicot enivo rēķinu apmaksu, jūs automātiski 1% no summas ziedojat labdarībai. Paldies jums!