SOCIĀLĀ MISIJA 2016

2016. gadā sociālās misijas ietvaros esam nolēmuši katrā ceturksnī ziedot konkrētam atbalsta virzienam.

Lai mūsu vērtības apliecinātu darbos, 2015. gadā realizējām izvirzīto mērķi – 1% no «enivo» apgrozījuma, kas kopumā pārsniedza 9000 Eiro, ziedojām ģimeņu atbalstam.

Turpinot iesākto, šogad esam nolēmuši pilnveidot sociālo misiju un 2016. gadā katru ceturksni 1% no apgrozījuma ziedosim konkrētam atbalsta virzienam:

I ceturksnis: atbalsts dzīvniekiem;

II ceturksnis: atbalsts senioriem;

III ceturksnis: atbalsts ģimenēm;

IV ceturksnis: atbalsts bērniem.

2016. gada sākumā enivo darbinieki izvēlējās, kurā ceturkšņa atbalsta komandā katrs vēlās iesaistīties ar savu brīvprātīgo darbu.

Vairosim sirsnību un palīdzēšanas prieku kopā!