VID PATEICĪBAS VĒSTULE 2016

Godīgums ir viena no enivo pamatvērtībām, ko apliecinām ar darbiem ik dienas!

Godīgums ir viena no enivo pamatvērtībām, tādēļ esam patiesi pagodināti kārtējo gadu saņemt pateicības vēstuli no Valsts ieņēmumu dienesta par godīgi nomaksātiem nodokļiem. 

Lepojamies, ka mūsu pamatvērtību atzinīgi novērtē ne tikai klienti un sadarbības partneri, bet arī valsts. Tas dod mums spēku un arvien vairāk motivē strādāt labāk un turpināt godīgu darbību!