1. CETURKŠŅA ZIEDOJUMS – DZĪVNIEKIEM!

Ziedots divām organizācijām: dzīvnieku patversmei «Mežavairogi» un dzīvnieku aizsardzības biedrībai «Ķepu-ķepā».

Ar gandarījumu ziņojam, ka pirmā ceturkšņa 1% no enivo apgrozījuma tika ziedots divām organizācijām: dzīvnieku patversmei «Mežavairogi» un dzīvnieku aizsardzības biedrībai «Ķepu-ķepā», katru atbalstot ar ziedojumu 1125 EUR apmērā veterināro pakalpojumu izdevumu segšanai! 

enivo kolēģu komanda, kas uzņēmās atbildību par ziedojuma organizēšanu, iepriecināja četrkājainos draugus gan ar materiālo atbalstu, gan arī apciemojot dzīvniekus abās iestādēs, dodoties kopīgā pastaigā. 

Pateicamies gan klientiem, kas šajā laikā veikuši maksājumus, gan arī kolēģiem par izrādīto sirsnību un pašaizliedzīgo darbu!