4. CETURKŠŅA ZIEDOJUMS – ĢIMENĒM!

Ar gandarījumu ziņojam, ka ceturtā ceturkšņa 1% no enivo apgrozījuma – 4700 EUR – tika ziedots Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijai!

Ziedojums tiek lietots, lai nomainītu apkures katlu un apkures sistēmas uzturēšanai Valmieras un Īslīces SOS Bērnu ciematos.

Pateicamies gan klientiem, kas šajā laikā veikuši maksājumus, gan arī kolēģiem par izrādīto sirsnību un pašaizliedzīgo darbu!