KOMANDAS GARS

Gadu mijā enivo komanda pulcējās kopā, lai atskatītos uz paveikto un no sirds izrunāties par 2018. gada sapņiem!

Gadu mijā enivo komanda pulcējās kopā, lai nepiespiestā atmosfērā kopīgi atskatītos uz pavadīto 2017. gadu un no sirds izrunātos par 2018. gada sapņiem, plāniem un mērķiem. Mēs – enivo komanda – vēlreiz atgādinājām sev, ka esam ne tikai kolektīvs, bet arī ģimene, kas kopīgiem spēkiem spēj panākt visu iecerēto! Mūs vieno cerība, ticība un vērtības, ar kurām dalāmies ikdienā, novērtējot mums dotās iespējas radīt sajūsmu, iedvesmot un rūpēties citam par citu un līdzcilvēkiem! 

Par fantastisku, krāšņu un radošu jauno gadu!