Pasākums «Bāreņu svētdiena»

Priecājamies atbalstīt Bāreņu svētdienu! Šogad 1. novembrī tiks atzīmēta Bāreņu svētdiena – Latvijā jau otro gadu! Mēs patiesi priecājamies par iespēju atbalstīt Bāreņu Svētdienu, un ceram, ka mums visiem kopā izdosies veicināt izpratni par problēmām, ar kurām saskaras tūkstošiem bāreņu visā pasaulē ik dienas. Aicinām arī Tevi uzzināt vairāk par Bāreņu Svētdienu: http://barenusvetdiena.lv/

enivo vērtības VIDEO

Uzņēmuma “Māmiņu un omīšu” dienā enivo vērtības attainojām smilšu kino! 2014. gada pavasarī uzņēmuma “Māmiņu un omīšu” dienā enivo vērtības radoši attēloja smilšu priekšnesumā Zane Prāmniece. enivo vērtības: ģimene, cieņa pret indivīdu un dzīvību; mīlestība un draudzība, savstarpējā uzticība un atbalsts; godīgums, taisnīgums un augsti ētikas standarti.