Sociālā misija 2017

2017. gadā sociālās misijas ietvaros esam nolēmuši turpināt katrā ceturksnī ziedot konkrētam atbalsta virzienam.

Lai mūsu vērtības apliecinātu darbos, 2016. gadā realizējām izvirzīto mērķi – 1% no «enivo» apgrozījuma, kas kopumā pārsniedza 11 000 Eiro, ziedojām ģimeņu atbalstam.

Turpinot iesākto, šogad esam nolēmuši turpināt sociālo misijas formātu un 2017. gadā katru ceturksni 1% no apgrozījuma ziedosim konkrētam atbalsta virzienam:

I ceturksnis: atbalsts dzīvniekiem;

II ceturksnis: atbalsts bērniem;

III ceturksnis: atbalsts senioriem;

IV ceturksnis: atbalsts ģimenēm.

2017. gada sākumā enivo darbinieki izvēlējās, kurā ceturkšņa atbalsta komandā katrs vēlās iesaistīties ar savu brīvprātīgo darbu.

Vairosim sirsnību un palīdzēšanas prieku kopā!